Sparebankstiftelsen SR-Bank heier på mangfoldet og frivilligheten! Nok et synlig bevis på det er tildelingen av kroner 200.000 til oppgradering av ball-bingen på idrettsanlegget. Treveggen mot hovedbanen rives, ny mur støpes og det lages platting og rullestolrampe slik at foreldre og søsken kan følge med på aktiviteten på en solid platting i stedet for dagens balansegang på røtter og sørpe.

En stor takk til Sparebankstiftelsen SR-Bank for kjempestøtte, takk også til Sandnes Kommune for velvilje og takk til de tre frivillige som foreløpig utgjør  komiteen for prosjektet, Morten Aasland, Gisle Krogedal og Sindre Bøe.

Konklusjonen blir at bingen går fra bra, via bedre som nå til best når vi er i mål!