Vi har mange barn i nærmiljøet som sykler, sparker og skater. Mange er flinke til å bruke hjelm, men det er også mange som ikke gjør det. 

Barna blir påvirket av hva de ser sine foresatte gjøre, men også hva trenerne sine gjør. Vi vil derfor oppfordre alle voksne som sykler til og fra anlegget og i nærmiljøet ellers, til å være gode forbilder for barna i området ved å bruke hjelm.

Vi har ingen barn eller foresatte å miste pga manglende hjelmbruk.

https://www.nrk.no/rogaland/xl/nar-en-dromedar-blir-en-sjiraff-1.15536427