Første trening for håpefulle fem år gamle jenter torsdag forrige uke ble en hyggelig seanse. Håpefulle jenter og ivrige foreldre ble mottatt av trenere og leder i fotballgruppen. Informasjon om klubben, kontaktinfo samt utdeling av nødvendig utstyr. Sparebank1SR-bank sponset vester, drikkeflasker og hårbånd samt annet utstyr til jentene. Vi appluderer både for det samt initiativet fra foreldre som påtar seg trenerjobben!! Sjekk vedlagte bilder legg merke til disiplinen og gleden fra dag en. Vi ønsker gjengen lykke til!

Det jobbes med lag for gutter i samme årsklasse...