Merethe Stensland Bratland overleverer Henning Lillejord diplomet som viser et bidrag på 200 000 kroner fra Sparebankstiftelsen SR-bank.

Vi takker og bukker for et særdeles tiltrengt bidrag.

Ellers er prossessen med tribune i gang. Søknad oppdatert, prosjektansvarlig «ansatt».