Vi har fått tilbakemelding om mangel på informasjon om inndeling i soner ved kampgjennomføring. Her er oppsummering av det vi ser som det viktigste.

Treningsbanen brukes som eksempel:

  • Hovedregel er å holde publikum og lagene adskilt
  • Kjegler brukes for å markere sidelinjene.
  • Avstand mellom banene settes til ca 4 meter
  • Lagledere og innbytter skal stå i rommet mellom banene - langsiden. Hold 2 meter avstand til bortelaget
  • Publikum plasseres på langsiden på utsiden av banene (mot sykkelsti og mot skogen) - be de holde 1 meters avstand
  • Registering. Fikk tips om at Spond også kan brukes til dette. Du kan også be bortelaget registrere sine. Navn, tlf og sted/tidspunkt. Slettes etter 14 dager

Lenke til retningslinjer: https://www.fotball.no/kretser/rogaland/aktivitet/2021/10.-mai-starter-barnefotballsesongen/