Sandnes kommune og de andre kommunene på Nord-Jæren innførte strengere smitteverntiltak fredag 16. april. Disse var gjeldende i første omgang til tirsdag 27. april.
Senere har de blitt forlenget til torsdag 29. april, og nå er de ytterligere forlenget tom onsdag 5. mai.
 
Det betyr at Sandnes kommune fortsatt følger det nasjonale tiltaksnivået 5B, men med en ytterligere innstramming på arrangementer, der følges nasjonalt tiltaksnivå 5A. Alle arrangementer utenfor eget hjem forbys, med unntak av begravelser, bisettelser, vielser og dåp.
 
Husk å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:
Syke personer skal holde seg hjemme
God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.
Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen kan endres, og det kan bli behov for å justere retningslinjene i tråd med nye nasjonale eller lokale føringer på kort varsel.
 
Følg med Sandnes kommune sine nettsider for mer informasjon.