Som de fleste har registrert er vi snart klar med ny tribune på Lura. Elektrikeren kommer tilbake i uke 17, malingsdugnaden er i gang.
Torsdag var det A-laget herrer og A-laget damer som svingte kostene. Dugnaden fortsetter fremover og er det lag som ønsker en sosial ettermiddag/kveld er det bare å melde seg til innsats.

Kontakt Per (daglig_leder@lura-il.no) og få tildelt ønsket dag.