Regjerningen innfører med virkning fra og med fredag 16. april første trinn i sin gjenåpningsplan.

Men grunnet stort smittepress i Sandnes kommune og i regionen er det derfor bestemt at disse lettelsene ikke kan innføres i Sandnes kommune enda. I stedet for videreføres gjeldende restriksjoner.

I praksis videreføres de tiltakene som ble innført fra og med 25. mars. Disse vil gjelde inntil videre. Dette inkluderer også meldeplikt for alle arrangementer.

Vennligst følg med på kommunens nettside for å få oppdatert informasjon.

Husk å følge de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning:

  • Syke personer skal holde seg hjemme
  • God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold
  • Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer.

Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen kan endres, og det kan bli behov for å justere retningslinjene i tråd med nye nasjonale eller lokale føringer på kort varsel.

Følg med Sandnes kommune sine nettsider for mer informasjon

Vi minner og om at en-meters avstand nå har blitt til to-meters avstand!