Det har blitt lysere om kveldene, om enn ikke varmere, og det
syder av liv og glede fra barn og ungdommer på de grønne flatene. Nytt
av året er at vi starter opp med spesialisert keepertrening for de over 12
år.

Den nye tribunen skaper en god atmosfære rundt banen så her kan foreldre
og andre sitte mens de ser på treninger og kamper.

Det har vært viktig for våre unge at regjeringen har tillat
idrettsaktivitet det siste året. Stor takk til våre trenere og
lagledere som har tilpasset seg stadig endrende regler - uten dere ingen
aktivitet!

Dersom du er ute og går tur på Lura - gå gjerne forbi
idrettsanlegget og se på på livet - det store vårsleppet er i gang.