NFF Rogaland må dessverre utsette seriestarten 2021. I utgangspunktet utsetter vi seriestart for barn og ungdom til uke 19, den uken som starter 10. mai. Vi kommer tilbake med ny informasjon senest 5. mai – denne datoen henger sammen med regjeringens plan om nye lettelser hver tredje uke.

Ifølge de nasjonale reglene kan kamp kun gjennomføres mellom klubber fra samme kommune. Det er ikke aktuelt for NFF Rogaland å iverksette seriespill i noen årsklasser før den urettferdige regelen om at det ikke er lov å spille fotballkamp på tvers av kommunegrenser er fjernet. I mellomtiden anbefaler vi alle som har tillatelse, til å spille treningskamper. Husk protokoll for kampgjennomføring i NFFs koronahåndbok. I flere kommuner må man også registrere treningskamper som eget arrangement på kommunens nettsider. NFF Rogaland arbeider nå med å få klarhet i hvilke kommuner som tillater treningskamper mellom ulike klubber fra samme kommune.

NFF Rogaland mener at de regionene der smittetrykket er lavt, burde det nå være åpnet for fotballkamper på tvers av kommunegrensene. NFF Rogaland mener også at breddefotball for voksne burde vært i gang nå, i områder med lavt smittetrykk. Dette baserer vi på forskningsrapporter fra inn- og utland, Olsvik-utvalgets rapport og Idrettsforbundets trafikklysmodell. Dessverre blir ikke fotballens ønsker tatt hensyn til hos nasjonale myndigheter.

De siste ukene har ulike regioner i vår krets opplevd små- og store smitteoppblomstringer. Akkurat nå er det hopp i smitten både i Dalane, Hå og på Nord-Jæren. Det betyr at vi hele tiden må forholde oss til lokale smittevernsregler, i tillegg til de nasjonale. Sjekk med din klubbledelse, og med din kommune hvilke retningslinjer som gjelder for ditt lag. Vi oppdaterer også fortløpende oversikt på våre nettsider.

BARN

Seriestarten for barn er utsatt til 10. mai. Vi kommer tilbake med ny beskjed senest 5. mai. Fotballsesongen for aldersklassene 8-12 år starter der terminlisten er idet øyeblikket myndighetene gir grønt lys til å starte sesongen. Kamper som skulle vært gjennomført før 10. mai kan lagledere flytte til ledige datoer i samarbeid med motstanderlag og egen klubbledelse.

Idet øyeblikket regjeringen gir grønt lys til kamper på tvers av kommunegrenser, kommer NFF Rogaland veldig raskt til å lage avdelinger og terminlister også for aldersgruppen 6-7 år.

UNGDOM

Seriestarten for ungdom er utsatt til 10. mai. Serier som ikke kårer kretsmester eller kvalifiserer til KM-finale starter der terminlisten er idet øyeblikket myndighetene gir grønt lys til å starte sesongen. Kamper som skulle vært gjennomført før 10. mai kan lagledere flytte til ledige datoer i samarbeid med motstanderlag, og meldes inn på omberammingsskjema. NFF Rogaland krever ikke omberammingsgebyr for disse kampene, men flytting krever selvsagt ledig bane på idrettsanlegget. I serier som kårer kretsmester eller kvalifiserer til KM-finale har NFF Rogaland gode planer for gjennomføring, og vil komme tilbake med grundig informasjon når det foreligger konkret oppstartsdato fra myndighetene.

VOKSNE

Vi avventer regjeringens gjenåpningsplan for idrett. Denne skal offentliggjøres fredag 16. april. Dermed kommer informasjon fra NFF Rogaland ut så raskt som mulig etter det, og senest onsdag 21. april. Vi inviterer ledere for seniorlagene til et digitalt møte tirsdag 20. april klokken 20.00 (invitasjon kommer på epost).