Nå graves det for bedre tider i ballbingen. Masse skal fjernes, trevegg mot nord rives, murer støpes og deretter skal platting bygges. Det vil gi bedre tribuneforhold for forldrene til våre yngste medlemmer som trener i bingen. Takk igjen til Sparebankstiftelsen SR-Bank for midler som gjør dette mulig. Vi ser frem til dugnadsaktivitet når murene er støpt. Vi gleder oss!