Lura IL avdeling Allidretten starter opp igjen torsdag 19.januar klokken 17.00 i gymsalen på Tryggheim skole. Velkommen og ta gjerne med flere om dere kjenner noen som kan ha glede av våre aktiviteter. Her møtes barn som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta på klubbens ordinære tilbud. Tilbudet er åpent for gutter og jenter i grunnskolealder men andre er velkommen til å bli med om behov. Her er ikke krav til verken ferdigheter eller fysisk form.Fokuset er å ha det gøy med fysisk aktivitet. Her drives aktiviteter som haien kommer, tikken, balansering hopp og sprett før en varierer mellom innebandy, fotball, kanonball etc.
Tilbudet er gratis og støttes av Folkepulsen.
Kontaktperson
Nils Arne Johnsen
nilsarnejohnsen@me.com