Rutiner for lys på banene gjennom vinteren blir som følger: Lysene tennes klokken 16.30 og slukkes klokken 22.00.

Dette styres via app og lysene kan ikke tennes tidligere av noen i idrettslaget. Gjelder ut februar måned.

Ballbingen: Styrt av kommunen/Lyse