Lura IL består av seks grupper:

Fotball (bydel)
Amerikansk fotball (region)
Basketball (kommune)
Håndball (bydel)
Innebandy (bydel)
Idrettsskole/turn (bydel)
Venninnebandy (samfunnsprosjekt)
Lura Allidrett (samfunnsprosjekt) for grunnskolebarn som av ulike årsaker ikke kan benytte seg av ordinære tilbud)

Du kan enten ta kontakt med lagleder på det aktuelle laget du ønsker å begynne på eller høre med gruppeleder i idretten som passer (kontaktinfo under).

Følg lenken under og velg det aktuelle laget for å finne kontaktperson:

Fotball

Håndball

Innebandy

Amerikansk Fotball

Basketball

Allidrett

Idrettsskolen

Tilbudene våre er for alle. Finner du ikke et lag som passer idrett, alder eller kjønn, ta kontakt likevel (daglig leder).

 

Gruppe Kontaktperson Mobil
Fotball Henning Lillejord 482 45 354
Håndball Saima B Aanestad 971 92 290
Basketball Truls Matias Torgersen 467 70 802
Idrettsskolen Monica Midtbø 405 36 025
Innebandy Linda Dogru 412 81 429
Amerikansk fotball Jan Ingve Tjåland 954 30 538
Lura Allidrett Nils Arne Johnsen 993 63 045
Venninnebandy Linda Dogru 412 81 429

 

Medlemspriser

  • Idrettsskole: 500,-
  • Barn 6-12 år: 1300,-
  • Barn/Ungdom 13-19 år: 1500,-
  • Senior: 1800,-
  • Venninnebandy: 250,-
  • Lura Allidrett: Gratis
  • Støttemedlem: 250,-
  • Verv/trener/lagleder: 100,- (frivillig)

Medlemskontingent dekker betalingen for å spille kamper og trene i regi av Lura IL. Én kontigent dekker deltakelse i alle idretter. Eventuell lisens og treningsavgift kan komme i tillegg.
Medlemmer får også tilgang til Lura ILs idrettsflater, drakter og baller, samt stemmerett ved årsmøtet.

Medlemmer som ikke betaler kontingen er ikke en del av forsikringsavtalen og er således ikke dekket, hvis noe eventuelt skulle hende.  Klubben fraskriver seg derfor ethvert ansvar dersom Lura IL`s regler om kontingent ikke etterleves.

Lagledere og trenere får også tilsendt kontigent én til to ganger i året. Denne er i utgangspunktet frivillig, men sendes altså til alle som er registrert som trenere eller lagledere i Lura IL. Medlemskapet gir tilgang til de samme fordeler som ordinært medlemskap.

Har du spørsmål om medlemsfaktura i Lura IL, kan du kontakte daglig leder.
Lagleder har ansvar for å få spillerne til å betale medlemskontingent. Ingen kan spille seriekamper eller benytte seg av andre medlemsfordeler hvis de ikke har betalt kontigent i Lura IL.

Dugnad

Lura IL er avhenging av innsats fra frivillige, sine medlemmer og foresatte for å kunne tilby idrettsaktiviteter for bydelen og medlemmer.
Det vil være tilfeller hvor både foresatte og medlemmer blir bedt om å stille til ulike dugnadsaktiviteter, enten det er fysisk arbeid eller salg. Vi håper alle som er tilknyttet idrettslaget vårt ser verdien i slikt arbeid. Hvis alle er med, blir dugnadene mer overkommelige.

Innmelding

Ta kontakt med kontaktpersonen for idretten du ønsker å melde deg inn i. Bruk lenken i oversikten over for å komme til rett idrett. Velg så rett lag for å finne kontaktpersonen.