Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

Hvem omfattes av ordningen?

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige, og gjelder uansett om personen får lønn for oppdraget eller ikke. Det avgjørende er hvilke oppgaver vedkommende skal ha i idrettslaget. Det er ikke enhver kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming som gir anledning til å avkreve politiattest. For at oppgaven skal anses å innebære et tillits- eller ansvarsforhold menes det normalt at oppgaven vil gi en posisjon overfor mindreårige/mennesker med utviklingshemming som muliggjør overgrep, og at oppgaven vil gi eller sette personen i en slik posisjon over noe tid, enten sammenhengende eller flere ganger med jevne mellomrom.

Trenere, instruktører og lagledere som skal ha direkte kontakt med mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, vil alltid være omfattet av ordningen.

Idrettsstyret har valgt å gjøre ordningen obligatorisk for å sikre at alle idrettslag har de samme gode rutinene for å forebygge overgrep. Alle mindreårige og mennesker med utviklingshemming i norsk idrett skal ha den samme ordningen og den samme beskyttelsen uavhengig av hvilken idrett de driver eller hvilket idrettslag de er tilsluttet.

Krav om politiattest for alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming, gjelder for alle over 15 år.

Idrettsforbundet ønsker å bevisstgjøre ungdom om deres rolle og ansvar som ledere og forbilder. Å kreve politiattest understreker seriøsiteten i denne oppgaven, og at vi har de samme krav og forventninger til alle som utfører denne type oppgaver, uavhengig av alder.

Politiet utsteder attest til alle over 15 år.

Norges idrettsforbund anbefaler idrettslag til å hente inn ny politiattest minst hvert tredje år, eller i forbindelse hvor treneren får en ny rolle i idrettslaget.

Slik gjøres det

Politiattestansvarlig sender en invitasjon til å søke om politiattest via vårt system Right person. Da får man samtidig en bekreftelse på vervet, og man søker ved å logge inn med BankId.

Når man får attesten lastes den opp på samme portal. Man gjennomgår også et lite nettkurs og tar en test til slutt.

Politiattestansvarlig pleier å sende invitasjon når nye trenere/lagledere blir lagt inn i Spond.
Får du ikke en invitasjon, kontakt Linda på e-post lindadogru@hotmail.com og be om å få det. Vi må da vite navn, telefonnummer, e-postadresse og hvilket verv det gjelder(for eksempel lagleder fotball G2008). Som regel står dette i Spond når man er lagt inn med en rolle.

Når man blir klarert skriver politiattestansvarlig inn dato for levert attest i søkers Spond-profil.