Alle retningslinjer som gjelder for medlemmer i norsk idrett finner du her på Norges Idrettsforbund sine sider.

Rutine for varsling i Lura IL

Du oppfordres med dette til å varsle om uverdige og/eller kritikkverdige forhold i Lura IL.

Hvordan vi følger opp en varslingssak

Alt etter sakens karakter, vil våre kontaktpersoner vurdere hvordan den skal håndteres og eventuelt hvor den skal varsles videre.

Kontaktpersoner for varsling i Lura IL

Hovedstyremedlem Linda Dogru eller via telefon 41281429

En kan også kontakte Daglig leder.