Rutine for varsling i Lura IL

Det er to alternativ til hvordan du kan gå fram:

  1. Du kan skriftlig eller muntlig fremlegge din varsling overfor nærmeste leder, trener eller klubbens kontaktperson(er). Du kan selv velge om du skal være anonym.
  2. Bruke skjemaet under(kommer) til å varsle daglig leder.

Hvordan vi følger opp en varslingssak:

Alt etter sakens karakter, vil våre kontaktpersoner vurdere hvordan den skal håndteres og eventuelt hvor den skal varsles videre. Lura IL streber etter å reagere på varslinger innen få dager.

Varsling om eventuelle saker i Lura IL kan rettes til:

Hovedstyremedlem Linda Dogru , eller kontakt Daglig leder

Seksuell trakassering:

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. De finner du her

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.
Her finner du veilederen