Besøkadresse: Lura klubbhus, Prinsens vei nr 7, 4315 SANDNES. (Innkjøring fra Gamleveien)
Postboks: Boks 1071, 4391 SANDNES
Telefon: 932 14 351

Styreleder Anton Solberg 958 22 867
Daglig leder Per Torgersen 932 14 351
Fotball Henning Lillejord 482 45 354
Håndball Saima B Aanestad 971 92 290
Basketball Truls Matias Torgersen 467 70 802
Idrettsskolen Monica Midtbø 405 36 025
Innebandy/venninnebandy  Linda Dogru 412 81 429
Amerikansk fotball Terje Hansen 406 13 905
Lura allidrett Nils Arne Johnsen 901 74 099
     
Materialforvalter Randi Birkedal 90519162

Varsle om kritikkverdige forhold. og seksuell trakasering

Kontakt Lurahallen

NB! Da kommer du til kommunen- ikke Lura IL

Lurahallen, Prinsens vei 14 A, 4314 Sandnes,
tlf: 51 67 76 13,
E-post: lurahallen(a)sandnes.kommune.no
Hall-leder tlf: 99 21 68 80