Våre aktivitetsverdier

Levende
Lura IL bidrar, med sine aktiviteter, til et levende nabolag. Nabolaget bidrar til at Lura IL forblir levende, med sponsing, medlemskap og som tilskuere. Vi synliggjør den økte nytten av å ha et idrettslag i nabolaget. Vi gir alt.

Utvikling
Vi legger til rette for både sportslig og personlig utvikling – for barn, ungdom og voksne – via våre ulike idretter og arrangement. Lura IL kan være et springbrett til alt fra Eliteserien og landslag til mestring i gruppe eller personlig. Samtidig skal Lura IL selv utvikle seg for å bli en bedre organisasjon, med plass til flere og stimulere til mer utvikling blant medlemmene. Lura IL ønsker å bidra til utvikling av bydelen Lura.

Respekt
I Lura IL har vi respekt for hverandre, motstandere og dommere. Å være «benkesliter» er like mye verd som å være «stjerne». Vi har også respekt for våre omgivelser og naboer. Vi viser respekt på og utenfor banen, for andre mennesker - deres egenart og deres meninger, prestasjoner og funksjoner. Idrett er lek, på banen leker barn, trenerne er frivillige, dommerne er også mennesker.


Alle
Lura IL har tilbud til alle. Både nybegynnere og erfarne får plass i vårt idrettslag – uansett religion og etnisitet. Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å drive med våre idretter, samtidig som de føler seg velkomne og inkluderte. Vi tar vare på og gir status til våre frivillige engasjerte. Våre naboer skal føle seg velkomne ved våre anlegg – både som sponsor, publikum og utøvere.

Organisasjonsverdier

Fellesskap

Vi står sammen som ett idrettslag. Lura IL samarbeider på tvers av idretter, etnisitet, kjønn og nivå for å fungere på best mulig måte for fellesskapet. Flertallet skal høres før viktige beslutninger fattes, og avgjørelse deres respekteres. Vi snakker med hverandre og backer hverandre opp. Vi opplever glede gjennom trygghet og opplevelser i fellesskapet.

Lojalitet

Vi er tro mot planene vi legger, prosessen og målene vi vil nå. Vi er lojale overfor våre samarbeidspartnere og medlemmer. Vi holder avtaler. Ingen står over klubben og vi gjør hverandre gode. Vi gleder oss over gode prestasjoner.

Åpenhet

Lura IL spiller med åpne kort og er ærlige og redelige. Vi er åpne for alle som ønsker å drive med idrett.

Rollemodell

Vi er til enhver tid klar over at vi er rollemodeller for barn og andre organisasjoner. Vi etterstreber gode vaner for en varig sunn livsstil. Lura IL skal være et forbilde for alle. Vi jobber seriøst med oppgavene våre.