Tilbudet vi kanskje er mest stolt av... Her møtes barn som av ulike grunner ikke har mulighet til å delta på klubbens ordinære tilbud. Tilbudet er åpent for gutter og jenter i grunnskolealder men andre er velkommen til å bli med om behov. Her er ikke krav til verken ferdigheter eller fysisk form.

Fokuset er å ha det gøy med fysisk aktivitet. Her drives aktiviteter som haien kommer, tikken, balansering hopp og sprett før en varierer mellom innebandy, fotball, kanonball etc.

Treningene foregår  i gymsalen på Tryggheim skole Prinsensvei 3. Torsdager kl. 17-18. Tilbudet er gratis og støttes av Folkepulsen.

Kontaktperson
Nils Arne Johnsen
nilsarnejohnsen@me.com

Bli medlem
Les mer om medlemskap Lura IL