Idrettskolen er tilbudet til de yngste barna i bydelen. To grupper hvor de fra 1-3 år trener mandager og de fra 3-5 år trener tirsdager, begge dager fra klokken 17-18 på Lura skole. Treningene skal variere mellom lek, ulike øvelser og ballspill tilpasset aldersgruppen. Trampoline er også populært. Våre instruktører bestreber seg på et variert og kjekt program fra gang til gang. 

 

Kontaktperson
Monica Midtbø
moca_sarah@hotmail.com

Bli medlem
Les mer om medlemskap Lura IL