Følgende må utføres for at en overgang skal kunne godkjennes:

Skjema overleveres ansvarlig for fotballoverganger.