Vi har utviklet et internettbasert verktøy for å støtte treningsarbeid og -aktiviteter. Det skal utgjøre "Your Online Coaching Tool" - og skal hjelpe trenerne, utøverne og ledelsen i innsatsen for å nå sine mål. S2S er et praktisk verktøy - og det gir dere muligheten til å gjennomføre egne ideer og ambisjoner uavhengig av nivå.

Her logger du deg på !